Puslapis atnaujintas: 2018-03-12

 

KŪRYBINĖ GRUPĖ KULTŪRINIAMS RENGINIAMS ORGANIZUOTI

Kornelija Stasiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Violeta Jokubynaitė, Atvirų jaunimo erdvių vedėja;

Violeta Šleinienė, vaikų tautinių šokių ansamblio "Vijurkas" mokytoja;

Loreta Laurinavičienė, dailės studijos "Varsa" mokytoja;

Laima Stončiūtė, estetinio edukacinio būrelio mokytoja;

Renata Sondaitė, dizaino studijos "Kukutis" mokytoja;

Loreta Poškienė, dailininkė - scenografė.

  

DARBO GRUPĖ KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO KULTŪROS PLĖTRAI UŽTIKRINTI

Kornelija Stasiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Irena Butvilienė, Meninio ugdymo skyriaus vedėja;

Saulė Barauskaitė, metodininkė;

Valdas Paulauskas, metodininkas.

 

KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO VEIKLOS OPTIMIZAVIMO DARBO GRUPĖ

Rima Spalinskienė, tautinės muzikos ansamblio "Ralio" mokytoja;

Rimutė Svytytė, vaidybos studijos "Trepsė" mokytoja;

Regina Vindžigalskienė, dainos studijos "Keberiokšt" mokytoja;

Violeta Šleinienė, vaikų tautinių šokių ansamblio "Vijurkas" mokytoja;

Loreta Laurinavičienė, dailės studijos "Varsa" mokytoja.