Choreografijos studija "Inkarėlis"

Puslapis atnaujintas: 2018-10-29

Choreografijos studijoje "Inkarėlis" dirba studijos vedėja Dalia Jagminienė, šokio mokytoja ekspertė Esmeralda Zubrickienė, šokio mokytoja metodininkė Lina Klepeckaitė-Diržininkienė, dailės mokytoja - Birutė Plungienė, šokio mokytojai Mindaugas Padagas, Donata Meiliūtė - Paulauskienė, koncertmeisterės Jolanta Kriaučelienė, Loreta Augėnaitė. 

Studija "Inkarėlis" veiklą pradėjo 1973 metais (įkūrėja Irena-Marijona Gelgutienė). Už nuopelnus vystant choreografijos meną ir koncertinę veiklą, šokių kolektyvui Lietuvos kultūros ministerijos kolegijos nutarimu 1979 metais suteiktas choreografinio liaudies kolektyvo "Inkarėlis" vardas.

Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos sutikimu (1992 m. rugsėjo 16 d. raštas Nr. 438) vaikų choreografinio liaudies kolektyvo "Inkarėlis" pagrindu buvo įkurta Choreografijos studija "Inkarėlis".

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu, Klaipėdos choreografijos studija "Inkarėlis" reorganizuojama prijungiant prie Klaipėdos jaunimo centro. Choreografijos studija "Inkarėlis" tampa Klaipėdos jaunimo centro struktūriniu padaliniu.

Studiją "Inkarėlis" gali lankyti vaikai nuo 3 iki 19 metų. Studijos nariai dalyvauja festivaliuose - "Meilė šokiui", "Pavasario fiesta", "Pašėlusiu ritmu", "Sidabrinė snaigė", "Pamario susuktinis", "Mes - Lietuvos vaikai", "Dainuok žiemužėle", "Linksmieji perliukai", "Pavasario kaprizas", "Jaunoji džiazo banga", "Jaunųjų talentų", "Asorti", "Vasaros šėlsmas", "Dejas prieks", "Keliaujantis festivalis", įvairiuose renginiuose, yra miesto, zoninių, respublikinių konkursų laureatai ir prizininkai.

1995 metais mokytoja Esmeralda Zubrickienė subūrė modernaus šokio trupę "Ezu".

Studijos "Inkarėlis" meninių kolektyvų programose: lietuvių, kitų tautų šokiai, choreografinės kompozicijos.

Studija organizuoja respublikinius, tarptautinius įvairių žanrų šokių festivalius, renginius: "Į ratelį", "Šokis - bežodė poezija", "Saulėgrąža", "Liub šokt vakarojimai", "Tarp pavasario žydinčių sodų".

Šokėjai dalyvauja Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėse. Bendradarbiauja su Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Choreografijos katedra. Čia norintys ugdytiniai studijuoja choreografijos meną, o studentai studijoje atlieka pedagoginę, kūrybinę praktiką, įgyja darbo patirties.

Dirba - darbštūs, kūrybingi mokytojai. Dalinasi kūrybine ir menine patirtimi.

Šiandien "Inkarėlis" jungia apie 200 mokinių.

 

Studijoje galima dalyvauti:

1. Vaikų choreografiniame ansamblyje "INKARĖLIS" (3-18 metų);

2. Modernaus šokio trupėje "E.ZU" (12-19 metų);

3. Judesio-ritmo kūrybiniai užsiėmimai (rytinė grupė);

4. Folklorinių, ritminių, kantri - linijinių šokių grupėse

5. Dainos - muzikos ir sceninio judesio grupėje "RI-TI-TA" (4-18 metų);

6. Pramoginių-pop šokių grupėse (11-19 metų);

7. Dainuojamasis teatriukas (muzikinės pasakėlės, vaidinimai);

8. Dailės užsiėmimuose;

9. "Spalvų terapija".

 

Adresas: Laukininkų 13, II aukštas.

Informacija tel.: 324489; 221906; 861621191