Teatro studija "Aušra"

Puslapis atnaujintas: 2018-10-29

Teatro studijos "Aušra" veikla yra grindžiama visuomeninių, dvasinių ir meninių vertybių analize, apimančia teatrinį meną, literatūrą, muziką. Spektakliais bei kitais kūrybiniais projektais stengiamasi iškelti ir analizuoti vaikų, jaunimo ir visuomenės aktualiausias problemas, moralinius, dorovinius siekius, ugdyti pilietiškumą, dėmesį mentaliteto ištakoms ir tautos kultūrai - dainoms, šokiams, žaidimams, apeigoms...

Studijoje yra suburtas profesionalus aukštos kvalifikacijos režisierių mokytojų būrys: mokytojai ekspertai - Antanas Milinis, Ilona Stančikienė, mokytojai metodininkai - Gediminas Milinis, Edita Milinienė, vyresnioji mokytoja - Jolita Merinienė, mokytojas - Martynas Slovikas. Dauguma jų turi magistro laipsnį, pedagoginę kvalifikaciją ir yra pasiekę profesinę brandą.