Estetinis - edukacinis būrelis

 

Vyresnioji mokytoja - Laima Stončiūtė.

Mokomoji veikla orientuota į vaiko poreikius bei polinkius, grindžiama - žaidimu ir kita vaiko amžiui būdinga ir patrauklia veikla.

3 -4  m.vaikams:

pažintinė - komunikacinė ugdomoji veikla per žaidimą. Smulkiosios motorikos, loginio ir kūrybinio mąstymo vystymas.

4 - 5 m. vaikams:

pažintinė - komunikacinė lavinamoji veikla. Vaiko gebėjimų, įgūdžių įtvirtinimas ir lavinimas, kalbos ugdymas, matematinis mąstymas, gamtos ir aplinkos pažinimas, ugdomieji žaidimai.

6 - 7 m. vaikams:

vaiko kalbos raidos, dėmesio, atminties, mąstymo lavinimas, įgūdžių ir gebėjimų, bei įvairių kompetencijų ugdymas įvairiapuse veikla.