Estetinis - edukacinis būrelis

Puslapis atnaujintas: 2018-10-29

Vyresnioji mokytoja - Laima Stončiūtė.

Mokomoji veikla orientuota į vaiko poreikius bei polinkius, grindžiama - žaidimu ir kita vaiko amžiui būdinga ir patrauklia veikla.
3 -4 m.vaikams:
pažintinė - komunikacinė ugdomoji veikla per žaidimą. Smulkiosios motorikos, loginio ir kūrybinio mąstymo vystymas.
4 - 5 m. vaikams:
pažintinė - komunikacinė lavinamoji veikla. Vaiko gebėjimų, įgūdžių įtvirtinimas ir lavinimas, kalbos ugdymas, matematinis mąstymas, gamtos ir aplinkos pažinimas, ugdomieji žaidimai.
6 - 7 m. vaikams:
vaiko kalbos raidos, dėmesio, atminties, mąstymo lavinimas, įgūdžių ir gebėjimų, bei įvairių kompetencijų ugdymas įvairiapuse veikla.