Puslapis atnaujintas: 2019 01 18

 

 Facebook [small]

 

 

 

Sveikiname

 

dailės studijos „Varsa"
mokines
tarptautinio vaikų kūrybiškumo
konkurso „Rudens spalvos" Rumunijoje
nugalėtojas:
Auguste Ligeikytė - I vieta
Danielė Petreikytė - II vieta
Adelė Turskytė - III vieta
Mokytoja - Loreta Laurinavičienė

 

 

***

 

Sveikiname

 

dailės studijos „Varsa"
mokines
19 tarptautinio aplinkosaugos vaikų
piešinių konkurso Tokijuje (Japonija)
nugalėtojas:
Aušrinė Ilgauskaitė - I vieta
Emilė Jakštaitė - I vieta
Morta Bačkutė - laureatė
Mokytoja - Loreta Laurinavičienė

 

 ***

 

Sveikiname

 

dailės studijos „Varsa"
mokines
tarptautinio vaikų ir jaunimo
piešinių konkurso Indijoje
nugalėtojas:
Adelė Turskytė - aukso apdovanojimas
Ieva Petreikytė - žiuri komisijos nominacija
Beatričė Ligeikytė - laureatė
Mokytoja - Loreta Laurinavičienė

 

***

 

Sveikiname

 

vaikų šokių studiją „JUNGA"
(mokytojos - Ilona Stankevičienė, Audronė Bastytė - Ignatavičė)
tarptautiniame festivalyje - konkurse
„Merry Christmas Baltic amber 2018"
Rygoje (Latvija)
užėmus:
šokis „Retro" - I vietą
šokis „Bang, bang" - II vietą
šokis „Kalėdų belaukiant" - II vietą

 

***

 

 Sveikiname

 

tautinės muzikos ansamblio „Ralio"
mokinius
(Mokytojai - Rima Spalinskienė, Irmantas Mikalonis)
VI tarptautiniame Kazimiero Biliūno tautinių instrumentų solistų, ansamblių ir orkestrų
festivalyje - konkurse
užėmus
II- vietą

 

***

 

 Renkama 3-8 klasių mokinių grupė į programą

"KŪRYBINĖS LĖLIŲ DIRBTUVĖS"

Užsiėmimai vyksta Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre 14 kab.

antradieniais 17.30 - 19.00 val. ir penktadieniais 14.00 - 17.15 val.

Mokestis - 4,20 eurų

Mokytoja Rimutė Svytytė
El. paštas svyter@gmail.com
mob. tel. +370 684 63446

 

 

***

„Šeima „Instagramas"


Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės 2018 metais vykdė programą „Šeimos „Instagramas". Programa buvo vykdoma Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtomis valstybės biudžeto lėšomis.
Su jaunuoliais buvo vykdomas tiek grupinis, tiek individualus darbas, siekiant užtikrinti jauniems žmonėms saugią aplinką, teikti pagalbą sudėtingose situacijose, burti jaunuolius į kūrybines grupes, skatinti bendruomeniškumą, pilietiškumą, vykdyti pirminę prevenciją.
Nustatant ir įvertinant jaunuolių poreikius buvo atpažintos rizikingo jauno žmogaus elgesio prielaidos: pastebėta, kad šeimos tema yra labai aktuali šiai dienai, jaunuoliai, patiriantys sunkumų šeimoje, dažnai praranda motyvaciją, susiduria su socialinių įgūdžių trūkumais, patiria sunkumus dėl prastos savirealizacijos. Todėl didžiausias dėmesys šioje programoje buvo skiriamas šeimos vertybėms, kaip socialinių įgūdžių pamatui jauno žmogaus gyvenime.
Įtraukiant lankytojus į įvairias veiklas jaunimo darbuotojai stengėsi puoselėti jų pagarbą savo artimiesiems, tarpusavio supratimą, sąžiningumą bei meilę šeimai, pagarbą savo tėvynei. Jaunuoliai buvo mokomi ir skatinami elgtis atsakingai, draugiškai, dirbant komandoje, bendromis pastangomis ir idėjomis buvo siekiama bendruomeniškumo. Buvo organizuotos „Išgyvenimo" ir ,,Žiemos" stovyklos. „Išgyvenimo" stovykloje jaunimas išmoko orientuotis miške, gaminti maistą ant laužo, žaisti žaidimus, bendrauti, sužinojo dar negirdėtų istorinių faktų. Žiemos stovyklos metu jaunuoliai leido laiką kartu gamindami maistą, žaidė muzikinius, stalo ir sporto žaidimus, vyko meniniai užsiėmimai.
Jauni žmonės su darbuotojais buvo išvykę į edukacinės keliones - susitikimus, kurių tikslas - susipažinti su Lietuvos iškilių asmenybių istorija. Plungėje ir Rietave jie aplankė dvarus, sužinojo apie Lietuvos šviesuolių didikų Oginskių šeimos vertybes ir kultūros istoriją. Taip pat Atvirų jaunimo erdvių komanda svečiavosi Gargždų, Kretingos, Plungės, Rietavo atviruose jaunimo centruose bei atvirose jaunimo erdvėse.
Siekiant surengti veiklas, skatinančias jaunus žmones ugdyti gebėjimus, padedančius sėkmingai save realizuoti, ugdyti savanoriškumo pagrindus, lengviau integruotis į darbo rinką, programoje buvo vykdomos šios veiklos: grupiniai užsiėmimai - mokymai, breiko pamokos, kikbokso treniruotės; susitikimai su žymiais žmonėmis; sportiniai (stalo teniso, stalo futbolo, salės futbolo, rankų lenkimo, biliardo) turnyrai, treniruotės, kuriose, jaunuoliai lavino savo fizinius gebėjimus; foto užsiėmimai, kuriuose kartu su lektoriumi susipažino su fotografijos menu. Kūrybinės dirbtuvės leido prisiliesti prie baldų restauravimo; vyko muzikiniai užsiėmimai, repeticijos, koncertai. Atvirų jaunimo erdvių lankytojai - muzikantai dalyvavo „Gatvės muzikos dienoje" bei Šimtmečio renginiuose. Maisto gaminimo ir kino vakarai leido jaunimui pasijusti vienos didelės Atvirų jaunimo erdvių šeimos dalimi.
Programos rėmuose vyko tradiciniai atvirų jaunimo erdvių renginiai: respublikinis trumpo metro filmų, reklamų, muzikinių klipų festivalis - konkursas „Video virdulys", Atvirų jaunimo erdvių gimtadienis bei Padėkos vakaras. Taip pat buvo įgyvendinti prevenciniai renginiai bei teikiamos individualios konsultacijos.
Buvo siekiama pagerinti Atvirų jaunimo erdvių darbuotojų gebėjimus ir kompetencijas, teikiant pagalbą jaunimui, taip pat skatinamas darbuotojų komandos darbo našumas ir efektyvumas. Tuo tikslu darbuotojų komandai buvo vykdomos darbuotojų žinių tobulinimo veiklos: komandos supervizijos, mokymai, edukaciniai-mokomieji susitikimai. Darbuotojai lankėsi Vilniaus Atvirame jaunimo centre „Mes", Naujosios Vilnios atviroje jaunimo erdvėje, Pal. J. Matulaičio socialiniame centre, ,,Actio Catholico Patria" Kauno Atviro jaunimo centre ,,Vartai".
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvės savo patalpose surengė respublikinę konferenciją ,,Darbo su jaunimu aktualijos Lietuvoje", skirtą darbo su jaunimu aktualijoms ir iššūkiams aptarti bei pasidalinti gerąja patirtimi. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos miestų jaunimo darbuotojai, mokytojai, NVO atstovai, Atvirų jaunimo erdvių darbuotojai, skaityti pranešimai darbo su jaunimu gatvėje, mobilaus darbo, savanorystės, jaunų žmonių konsultavimo tema.
Visos veiklos jaunuliams vyko nemokamai, todėl, šios programos žemo paslaugų slenksčio dėka, jauni žmonės turėjo galimybę prisijungti prie visų išvardintų veiklų, ir tuo būdu išgyventi draugiškumą, bendruomeniškumą, bei patirti pokyčių ir galimybių svarbą savo gyvenime.


Atvirų jaunimo erdvių komanda

 

 

***

 

 JAUNIMAS GATVĖJE: PADĖTI AR IGNORUOTI?


Kanados rašytojas, lektorius ir filantropas John Kehoe yra pasakęs, jog „kiekvienas žmogus yra ypatingas, unikalus ir vertas pagarbos". Būtų galima manyti, jog panašiu principu grindžiamas visas bendravimas ir santykiai tarp žmonių. Tačiau ar tikrai visoms visuomenės grupėms tai galioja?
Visuomenėje vis dar yra nebylus stereotipas, jog jauni žmonės yra kvaili, neišmintingi, negebantys priimti sprendimų. Ypač dažnai yra „nurašomas" jaunimas, kuris nėra paklusnus visuomenės sukurtoms taisyklėms, maištauja, nusikalsta ir taip tolsta nuo mūsų sociumo bei tampa viena labiausiai atsiskyrusia visuomenės grupe. Kaip bebūtų ši jaunimo, leidžiančio savo laiką gatvėje, grupė yra itin jautriai reaguojanti į įvairius pokyčius, aplinkinių nuomonę, nesantaiką mokykloje, šeimoje, bendruomenėje. Galima sakyti, jog jaunimas leidžiantis laiką gatvėje yra labiausiai pažeidžiamas, todėl darbas su jais yra itin svarbus.
2018 metais nuo rugpjūčio 6 dienos, Klaipėdos miesto pietinėje, miegamųjų rajonų dalyje, kur vis dar yra daugiausia sunkumų patiriančio jaunimo susibūrimo vietų, bei padaroma daugiausia nusikaltimų, buvo vykdomas projektas „Darbas su jaunimu gatvėje Klaipėdos mieste". Projektas buvo vykdomas Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvių iniciatyva, kurį finansavo Jaunimo reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos. Projekto tikslas buvo vykdyti darbą su jaunimu gatvėje, neformaliose jų susibūrimo vietose siekiant mažinti jaunuolių socialinę atskirtį, lavinti jų socialinius ir bendravimo įgūdžius, didinti jų socializacijos galimybes. Vykdant projektą buvo bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis- Šeimos ir vaikos gerovės centru, Visuomenės sveikatos buriu, Policija ir kitomis įstaigomis, taip pat buvo organizuojami įvairūs renginiai ir užsiėmimai jaunimui leidžiančiam laiką gatvėje. Šiuo darbu buvo siekiama mažinti jaunuolių socialinę atskirtį, skatinti produktyvų laisvalaikio leidimą ir reikalui esant gauti tinkamą ir profesionalią pagalbą. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas su įstaigomis ir tarpininkavimas tarp šių įstaigų ir jaunimo suteikia ne tik galimybę greičiau gauti pagalbą sprendžiant darbo, mokslo, sveikatos ir kitas iškilusias problemas, bet skatina šią pagalbą priimti ir pačiam jos ieškoti. Jaunuolis gali būti palydėtas į tam tikrą įstaigą, jam gali būti suteikiama informacija apie galimą pagalbą. Dažnais atvejais pagalbą suteikia ir jaunimo darbuotojas, kuris gali konsultuoti įvairiais klausimais, padėti susikurti CV, susirasti reikiamą pagalbos kontaktą ir t.t. Šalia esantis suaugęs profesionalus darbuotojas taip padeda mokytis aktyviai veikti visuomenėje priimtinais būdais.
Lietuvoje darbas su jaunimu suprantamas kaip atviro darbo dalis. Bendrąja prasme darbas gatvėje yra suvokiamas kaip pagalba labiausiai pažeistoms visuomenės grupėms, siekiant rūpintis jų teisėmis ir orumo išsaugojimu. Pagalba yra teikiama ten, kur šie žmonės praleidžia daugiausiai laiko- parke, laiptinėje, prekybos centre, žaidimų aikštelėje. Šio projekto metu darbas su jaunimu dažniausiai vyko Sąjūdžio parke, Akropolyje, Big`o prekybos centre. Su jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje, dirbo psichologinį išsilavinimą turinčios projekto vykdytojas, kurios yra gerai susipažinusios su visa socialine sistema. Viso projekto metu su jaunimu dirbo 3 asmenys.
Projekto vykdymo laikotarpiu buvo užmegztas kontaktas gatvėje su daugiau nei 50 jaunuolių. Daugiau nei 30 iš jų dalyvavo įvairiuose susitikimuose ir renginiuose. Jaunimo darbuotojos užmezgė draugiškus bei patvarius santykius su jaunuoliais, kalbėjosi su jais jiems svarbiomis temomis. Buvo sprendžiamos patyčių, santykių, laisvalaikio ir kitos įvairios problemos.
Darbo gatvėje metu yra geriausiai pažįstama tikroji situacija, kurioje yra jaunuolis. Būnant kartu jauno žmogaus realybėje, galima geriausiai įvardinti jo poreikį ir suteikti labiausiai tinkamą pagalbos formą. Vykdant šį projektą sulaukta daug dėmesio ne tik iš socialinių partnerių, bet ir iš gatvės praeivių. Miesto gyventojai, įvairių bendruomenių nariai, socialiniai partneriai teigė, jog žinodami apie jaunimo darbuotojų darbą jautėsi saugesni ir užtikrinti jog reikiamu metu pagalba bus pasiekiama. Verta paminėti ir tai, jog tarpininkavimas tarp jaunuolio ir įstaigų lengvina kontaktą, kurio pasekoje jaunas žmogus jaučiasi mažiau piktas, nesuprastas ir savo jausmų neišreiškia agresija gatvėje. Tikimės, jog ši iniciatyva Klaipėdos mieste tik įsibėgėjo ir jaunas žmogus, leidžiantis laiką gatvėje, ir toliau galės būti išgirstas, įvertintas, suprastas ir sulaukti jam reikiamos pagalbos.


Straipsnį parengė projekto „Darbas su jaunimu gatvėje Klaipėdos mieste" vykdytoja
Laura Žalandauskaitė

 

 

 

 

***

 

Projektas „Darbas gatvėje"

 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės 2018 m. rugpjūčio 6 - gruodžio 31 dienomis įgyvendina projektą „Darbas su jaunimu gatvėje Klaipėdos mieste", kurį finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos.
Projekto tikslas vykdyti darbą su jaunimu gatvėje, neformaliose jų susibūrimo vietose siekiant mažinti jaunuolių socialinę atskirtį, lavinti jų socialinius ir bendravimo įgūdžius, didinti jų socializacijos galimybes. Projekto vykdymo metu bus atlikta pietinės miesto dalies situacijos analizė, paruoštas jaunimo susibūrimo vietų, įstaigų organizacijų dirbančių su jaunimu žemėlapis. Su jaunimu gatvėje dirbs socialinį ar psichologinį išsilavinimą turintys specialistai, kurie lankysis jaunimo susibūrimo vietose, PC „BIG" „AKROPOLIS", „VINGIS", individualiai dirbs tiek su pavieniais jaunuoliais, tieks su jų kompanijomis, aktyviai bendradarbiaus su bendruomenės atstovais, socialiniais partneriais.
Jaunimo darbuotojai, užmezgę draugiškus bei patvarius santykius su jaunuoliais laiką leidžiančiais gatvėje, ves pokalbius aktualiomis jiems temomis, domėsis jų problemomis, kasdienybe, pagal savo kompetencijas padės spręsti iškilusias problemas, skatins juos įsitraukti į įvairias veiklas organizuojamas tiek gatvėje, tiek įvairiose organizacijose.
Tikimės, kad šis projektas padės spręsti pietinės miesto dalies jaunimo problemas, skatins juos įsitraukti į socialiai pozityvią veiklą, Atvirų jaunimo erdvių organizuojamus renginius, suteiks jiems socialinę, pedagoginę ir praktinę pagalbą. Esant būtinybei nukreips ir palydės į paslaugas teikiančių institucijų objektus.

 

 

***

 

 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras dalyvauja tarptautiniame Europos projete

"I Have Rights"

Nuoroda http://www.pixel-online.net/PRJ__projects_form.php?id_prj=119&id_area=&id_ben=

 

***

 

Programa jaunimui - „Šeimos „Instagramas"


Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvėse 2018-2019 m. vykdoma Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programa „Šeimos „Instagramas", kurią finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vykdant šią programą didžiausias dėmesys bus skiriamas šeimos vertybėms: pagarba savo artimui, tarpusavio supratimas, sąžiningumas, meilė tėvynei. Veiklų metu susipažinsime su šiuolaikinėmis ir istorinėmis šeimomis, jų palikimu bei tradicijomis; bursime jaunuolius į darbines, kūrybines grupes, ugdysime jų bendruomeniškumą, atsakomybės jausmą, draugiškumą.
Šiame projekte numatytos veiklos 14-29 metų jaunimui Atvirose jaunimo erdvėse ir už jų ribų. Visi kartu vyksime į edukacines keliones į Plungę, Rietavą, Palangą, Kretingą Tiškevičių ir Oginskių dvarus, dalyvausime išgyvenimo ir žiemos stovyklose, vyks sporto turnyrai, trumpametražių filmų festivalis „Video virdulys", maisto gaminimo vakarai, kino vakarai, susitikimai su žymiais žmonėmis, mokymai, sporto, muzikiniai, foto užsiėmimai. Visos veiklos nemokamos, tad visi norintys kviečiami prisijungti prie veiklų jau dabar.
Laukiame Atvirose jaunimo erdvėse, I. Simonaitytės g. 24, Klaipėda.

Atvirų jaunimo erdvių komanda
Informacija tel. 8 46 224738, el.p. atvira.erdwe@gmail.com, https://www.facebook.com/AtvirosErdvesJaunimoCentras/

 

 

 

 

 ***

 

 

 

  Projektas „Žaidimų laboratorija II"


Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės 2017 m. gegužės - gruodžio mėn. įgyvendino projektą „Žaidimų laboratorija II" finansuojamą Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekte jaunuoliams buvo vedamos diskusijos aktualiomis šių dienų temomis, žaidžiami komandiniai žaidimai, informuojami apie įsidarbinimo galimybes, įtraukiant juos į projektą „Atrask save". Kartu su Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvių darbuotojais jie rinko medžiagą, kūrė ir organizavo orientacinį žaidimą Klaipėdos mieste. Jaunuoliai savo indėliu aktyviai prisidėjo ir prie kitų projekte numatytų veiklų organizavimo bei įgyvendinimo. Didelę iniciatyvą rodė ir projekto veiklose dalyvavo NVO atstovai. Dalyvavo ir jaunuoliai gyvenantys vaikų namuose bei daugiau laiko leidžiantys gatvėse.
Projekto „Žaidimų laboratorija II" tikslas - skatinti jaunuolius pažinti Klaipėdos miestą, stiprinti jaunuolių pasitikėjimą savimi, atskleisti jų kūrybiškumą, saviraišką, savarankiškumą, iniciatyvumą, kuris suteiktų žinių ir įgūdžių prasmingam ir turiningam laisvalaikio praleidimui. Siekis sukurti orientacinį žaidimą, suteikiant jiems žinių apie Klaipėdos miesto nevyriausybines organizacijas, aukštąsias ir profesines mokyklas, istorines ir kultūrines vietas. Projektas „Žaidimų laboratorija II" vykdė ir įvairias kitas veiklas - erdvės lauke, stovyklos, žygis pajūriu, video virdulys, sporto savaitė, orientacinis žaidimas, naktis erdvėse.
Šis „Žaidimų laboratorija II" projektas turėjo įtakos bei atnešė didelę naudą Klaipėdos jaunuoliams, kurie galėjo įsitraukti į turiningą, prasmingą įvairių veiklų fortūną.
Iš viso šiame projekte dalyvavo - 432 jaunuoliai.


Gvidas Žaranskis

 

***

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsniu, pranešama, kad

 Klaipėdos jaunimo centro pavadinimas (kodas 190455340, adresas - Puodžių g. 1, LT-92127) pakeistas į

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras.

 

                      ***