Puslapis atnaujintas: 2018-03-07

 

Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) olimpiada

 

Olimpiada vyko 2018 m. kovo 6 d. 13.00 val. Klaipėdos Vydūno gimnazijoje.

 

Mokiniai, užėmę prizines vietas:

Elzė Šalčiūtė, I vieta (tikyba), Klaipėdos "Verdenės" progimnazijos 8 kl. mokinė, mokytoja Lina Budreckienė;

Erika Kvasaitė, II vieta (tikyba), Klaipėdos "Versmės" progimnazijos 8 kl. mokinė, mokytoja Edita Pocienė;

Ieva Evaltaitė, III vieta (tikyba), Klaipėdos Sendvario progimnazijos 8 kl. mokinė, mokytoja Aurelija Žitkuvienė;

Milda Saunoriūtė, I vieta (etika), Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 8 kl. mokinė, mokytoja Gražina Jokšienė;

Kornelija Daukintytė, II vieta (etika), Klaipėdos "Versmės" progimnazijos 8 kl. mokinė, mokytoja Vilija Buivydienė;

Grėtė Gajauskaitė, III vieta (etika), Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 8 kl. mokinė, mokytoja Gražina Jokšienė.

 

MOKINIŲ REZULTATAI (TIKYBA)

MOKINIŲ REZULTATAI (ETIKA)