Puslapis atnaujintas: 2019-01-07

 

Informacija teikiama tel. 846 433181, el.paštas - olimpiadoskjc@gmail.com

 

2018-2019 m. m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką (RESPUBLIKINĖS) žiūrėti  - www.lmnsc.lt

 

2018-2019 MOKSLO METŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZACINIS KOMITETAS IR VERTINIMO KOMISIJOS (Patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ŠV1-464)

 

2018-2019 MOKSLO METŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO GRAFIKAS

(Patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ŠV1-464)

Eil. Nr. Renginys Miesto organizavimo data  Savaitės diena Valanda Vieta
1. Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada 2019 m. sausio 10 d. K 10.00 val. Klaipėdos "Žemynos" gimnazija
2. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.)   2019 m. sausio 8 d. A 10.00 val. Klaipėdos "Pajūrio" progimnazija
3. Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.) 2019 m. kovo 5 d. A 10.00 val.  Klaipėdos Vitės progimnazija
4.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų

9-12 klasių mokiniams 

2019 m. sausio 24 d. K 10.00 val. Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazija
5. 57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada  2019 m. sausio 11 d. Pn 10.00 val. Klaipėdos "Aukuro" gimnazija
6. Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada (11 kl.) 2019 m.sausio 31 d. K 10.00 val. Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
7. Lietuvos mokinių vokiečių kalbos konkursas (8 kl.) 2019 m.sausio 31 d. K 10.00 val. Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
8. 30-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8-12 kl.) II etapas 2018 m. gruodžio 11 d. A 10.00 val.

Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija

Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazija

9. 30-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8-12 kl.) III etapo I dalis 2019 m. vasario 5 d. A 10.00 val.

Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija

Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazija

10. 52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada (9-12 kl.)

2019 m. sausio 18 d.

Pn

10.00 val.

Klaipėdos Simono Dacho progimnazija

11. Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiada (11-12 kl.)  2019 m. sausio 9 d. T 10.00 val. Klaipėdos "Smeltės" progimnazija
12. 68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12 kl.) 2019 m. sausio 16 d.  T 10.00 val. Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija
13. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

2019 m. kovo 13 d.  

 

 

T

 

 

11.00 val. 5-8 klasių mokiniai

13.00 val. 9-12 klasių mokiniai

16.00 val. poetinės kompozicijos

I. Simonaitytės bibliotekos renginių salė

 

 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras 

14. Lietuvos mokinių technologijų olimpiada  2019 m. vasario 13 d. T 10.00 val. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija
15.

67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-12 kl.)

2019 m. vasario 1 d.

Pn

10.00 val.

Klaipėdos "Pajūrio" progimnazija

16. 26-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiada (10-11 kl.) 2019 m. vasario 12 d. A 10.00 val. Klaipėdos "Gabijos" progimnazija
17. 26-oji Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiada (10-11 kl.) 2019 m. vasario 12 d. A 10.00 val. Klaipėdos Vydūno gimnazija
18. 25-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada (11-12 kl.) 2019 m. vasario 27 d. T 10.00 val. Klaipėdos "Varpo" gimnazija
19. 25-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8-12 kl.) 2019 m. vasario 7 d.  K 11.00 val. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla
20. 29-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12 kl.)

2019 m. vasario 26 d.

A

10.00 val.

Klaipėdos Baltijos gimnazija

21. 51-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas

Iki 2019 m. sausio 10 d. pristatyti darbus (3 egz.)

2019 m. sausio 10 d. renkasi komisija

T

T

11.00 val.

15.00 val.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras

22. 31-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12 kl.) 2019 m. kovo 12 d. A 10.00 val. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija
23. Lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams

2019 m. sausio 24 d.

K

10.00 val.

Klaipėdos "Santarvės" progimnazija

24. 48-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

Iki 2019 m. sausio 9 d. pristatyti darbus

2019 m. sausio 9 d. renkasi komisija

K

K

11.00 val.

15.00 val.

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras
25. Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada 3-4 klasių mokiniams 2019 m.  kovo 27 d. T 13.00 val. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija
26. 7-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada (6-12 kl.) 2019 m. vasario 4 d. P 11.00 val. Klaipėdos Vydūno gimnazija
27. 3-ioji Vakarų Lietuvos gamtos mokslų - biologijos olimpiada (5-8 kl.) 2019 m. kovo 22 d. Pn 10.00 val. Klaipėdos Simono Dacho progimnazija
28. Klaipėdos miesto jaunųjų fizikų olimpiada 8 klasių mokiniams 2019 m. balandžio 17 d. T
14.00 val. Klaipėdos "Vyturio" progimnazija
29. Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada 2019 m. kovo 5 d. A 13.30 val. Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokykla
30. Klaipėdos miesto tautinių mažumų mokyklų 8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada 2019 m. kovo 14 d. K 13.00 val. Klaipėdos "Gabijos" progimnazija
31. Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiada 2019 m. vasario 8 d. Pn 14.00 val. Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija
32. Klaipėdos krašto 8 klasių mokinių geografijos olimpiada profesoriaus Stasio Vaitekūno prizui laimėti 2019 m. balandžio 19 d. Pn 10.00 val. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija
33. Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) olimpiada 2019 m. kovo 7 d. K 13.00 val. Klaipėdos Vydūno gimnazija
34. Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada 2019 m. vasario 28 d.  K 14.00 val. Klaipėdos "Versmės" progimnazija
35. Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių istorijos dalykinė olimpiada 2019 m. gegužės 3 d. Pn 12.00 val. Klaipėdos "Versmės" progimnazija
36. Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiada 2019 m. kovo 14 d. K 14.00 val. Klaipėdos Gedminų progimnazija
37. Klaipėdos miesto mokyklų 8 klasių mokinių biologijos olimpiada 2019 m. sausio 18 d. Pn 10.00 val. Klaipėdos Simono Dacho progimnazija
38. Klaipėdos miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada 2019 m. kovo 20 d. T 14.00 val. Klaipėdos "Varpo" gimnazija

 

 

 

 Olimpiadų nuostatus žūrėti - www.lmnsc.lt