Puslapis atnaujintas: 2017-05-18

 

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. - dokumentas

Finansinės būklės ataskaita už 2017 m. I ketvirtį - dokumentas

 

Finansinės ataskaitos rinkinys 2016 m. dokumentas dokumentas1

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita - dokumentas 

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. IV ketvirtį - dokumentas

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. III ketvirtį - dokumentas

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2016 m. III ketvirtį - dokumentas

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. I pusmetį - dokumentas

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. I ketvirtį - dokumentas

 

Metiniai 2015 m. finansiniai rinkiniai - dokumentas

Metinė 2015 m. finansinė ataskaita - dokumentas

 

Finansinės būklės ataskaita už 2015 m. III ketvirtį - dokumentas

Finansinės būklės ataskaita už 2015 m. I (I-II ketvirtį) pusmetį - dokumentas

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. I (I-II ketvirtį) pusmetį - dokumentas

Aiškinamasis raštas už 2015 m. I (I-II ketvirtį) pusmetį - dokumentas

 

 

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2015 m. I ketv. - Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9