Puslapis atnaujintas: 2018-01-16

 

Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 m. IV ketvirtis dokumentas 

Finansinės būklės ataskaita už 2017 m. III ketvirtis dokumentas  

Mokėtinų ir gautinių sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita dokumentas

Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 m. III ketvirtis dokumentas 1 dokumentas 2 

Finansinės būklės ataskaita už 2017 m. I pusmetį - dokumentas 1 dokumentas 2

Mokėtinų ir gautinių sumų 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita dokumentas

Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 m. ketvirtinė - dokumentas 1, dokumentas 2

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. - dokumentas

Finansinės būklės ataskaita už 2017 m. I ketvirtį - dokumentas

 

Finansinės ataskaitos rinkinys 2016 m. dokumentas dokumentas1

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita - dokumentas 

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. IV ketvirtį - dokumentas

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. III ketvirtį - dokumentas

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2016 m. III ketvirtį - dokumentas

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. I pusmetį - dokumentas

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. I ketvirtį - dokumentas

 

Metiniai 2015 m. finansiniai rinkiniai - dokumentas

Metinė 2015 m. finansinė ataskaita - dokumentas

 

Finansinės būklės ataskaita už 2015 m. III ketvirtį - dokumentas

Finansinės būklės ataskaita už 2015 m. I (I-II ketvirtį) pusmetį - dokumentas

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. I (I-II ketvirtį) pusmetį - dokumentas

Aiškinamasis raštas už 2015 m. I (I-II ketvirtį) pusmetį - dokumentas

 

 

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2015 m. I ketv. - Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9