Puslapis atnaujintas: 2018-11-21

 

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d. dokumentas

Biudžeto vykdymo ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d. dokumentas

Mokėtinų ir gautinių sumų 2018 m. birželio 30 d. ataskaita dokumentas

Biudžeto vykdymo ketvirtinė ataskaita 2018 m. birželio 30 d.  dokumentas

Biudžeto pajamų ketvirtinė ataskaita 2018 m. birželio 30 d. dokumentas

Finansinės būklės ataskaita už 2018 m. I pusmetį - dokumentas 1

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2018 m. I ketvirtį dokumentas

Mokėtinų ir gautinių sumų 2018 m. kovo 31 d. ataskaita dokumentas

 

Finansinės būklės ataskaitos rinkinys 2017 m. dokumentas dokumentas 1

Mokėtinų ir gautinių sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita dokumentas

Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. dokumentas

Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 m. IV ketvirtis dokumentas 

Finansinės būklės ataskaita už 2017 m. III ketvirtis dokumentas  

Mokėtinų ir gautinių sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita dokumentas

Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 m. III ketvirtis dokumentas 1 dokumentas 2 

Finansinės būklės ataskaita už 2017 m. I pusmetį - dokumentas 1 dokumentas 2

Mokėtinų ir gautinių sumų 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita dokumentas

Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 m. ketvirtinė - dokumentas 1, dokumentas 2

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. - dokumentas

Finansinės būklės ataskaita už 2017 m. I ketvirtį - dokumentas

 

Finansinės ataskaitos rinkinys 2016 m. dokumentas dokumentas1

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita - dokumentas 

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. IV ketvirtį - dokumentas

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. III ketvirtį - dokumentas

Biudžeto vykdymo ataskaita už 2016 m. III ketvirtį - dokumentas

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. I pusmetį - dokumentas

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. I ketvirtį - dokumentas